1 januari 2021

2021 Thema ‘Het jaar van Franciscus’

In de laatste pastoraatsvergadering is gesproken over het invoeren van themajaren. Eén jaar lang een aantal activiteiten binnen en buiten de parochie organiseren rondom een bepaald thema. Vanaf 2021 is het de bedoeling om ieder jaar een heilige te kiezen die ons mee op weg neemt en ons meer leert over een bepaald thema.

 

 

We starten met een bekende heilige, namelijk met Franciscus. Het thema rond Franciscus is “de zorg om de schepping”; Hoe gaan we om met de aarde? Wat kunnen we zelf doen?

 

In het december/januari nummer van de Rondom leest u al iets meer hierover en in het nummer dat verschijnt in februari/maart wordt de hele jaaragenda gepubliceerd. Uiteraard wordt er op deze website ook uitgebreid aandacht aan besteed!